Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 20/5/2021, 14:37
Lượt đọc: 270

MN: Công văn về việc chấn chỉnh tình trạng giáo viên tổ chức giữ trẻ tại nhà trong thời gian tạm ngưng đến trường do dịch CoVid 19.

Kính gửi: - Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo (công lập, tư thục); - Nhóm trưởng các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163