Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 9/6/2021, 16:29
Lượt đọc: 312

Báo cáo tổng kết 3 năm triển khai thực thực hiện "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" giai đoạn từ 2018-2021.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (công lập và tư thục)

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163