Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 9/8/2021, 11:0
Lượt đọc: 205

Lịch công tác tuần 33 (từ 09/8/2021 đến 15/8/2021)

Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, MG, TH, THCS (CL, NCL) và Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

87