Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 12/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 537

Thông báo: Về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại

 Kính gửi: - Phò Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;

                - Hiệu trưởng các trường MG, MN, TH, THCS (công lập, ngoài công lập);

                - Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

(File đính kèm)

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163