Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 6/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 376

Tài liệu tập huấn truyền thông phòng chống dịch bệnh nCoV (ngày 05/02/2020)

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

Tác giả: Y tế trường học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163