Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 26/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 541

Kế hoạch phối hợp giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học năm 2020

Kính gửi:

   - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX;  

   - Hiệu trưởng trường MG, MN, TH, THCS, THPT (CL, NCL);

   - Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Tác giả: Y tế trường học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163