Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ bảy, 1/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 417

HỎA TỐC: Về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc

Phòng giáo dục chuyển tiếp văn bản 286/GDĐT-VP ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra trong trường học.

Tác giả: Y tế trường học

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163