Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Chủ nhật, 2/1/2022, 9:32
Lượt đọc: 610

Tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận năm học 2021 – 2022

Ngày 28/12/2021, Tổ trung học cơ sở - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 đã tổ chức Tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp quận năm học 2021 – 2022.

Nội dung thi: Chương trình THCS hiện hành theo định hướng khảo sát năng lực tư duy và vận dụng thực tiễn của học sinh (giới hạn đến HKI chương trình khối lớp 9).
Một số hình ảnh cuộc thi:
 

 

 

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163