Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 27/5/2021, 15:35
Lượt đọc: 91

Về hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2021 và tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non gữi trẻ

Kính gửi: Hiệu trường các trường MN, MG (CL, NCL); nhóm trưoơng3 các nhóm trẻ, Lớp MG, Lớp MN độc lập

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163