Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 17/11/2020, 0:0
Lượt đọc: 433

Mầm non: Hội nghị giao ban Hiệu trưởng Mầm non (lần 1 - 2020)

Ngày 13/11/2020, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 tổ chức Hội nghị giao ban Hiệu trưởng Mầm non (lần 1). Địa điểm: Trường Mầm non 19/5. Chủ trì cuộc họp: Ông Ngô Xuân Đông - TS. Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thành phần tham dự: 
- Các thầy cô là chuyên viên Phòng GDĐT;
- Hiệu trưởng, chủ cơ sở, nhóm trưởng các cơ sở GDMN Quận 7.

Một số hình ảnh:

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163