Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 4/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 815

Họp giao ban Hiệu trưởng cấp học Mầm non lần 2 - Năm học 2019-2020

Ngày 27/02/2020, Phòng GDĐT tổ chức họp giao ban Hiệu trưởng cấp học Mầm non lần 2 - Năm học 2019-2020. Địa điểm: Tại Trường MN Hoa Hồng.

Thành phần tham dự:

1. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo:

    - Ông Ngô Xuân Đông       Quận ủy viên - Trưởng Phòng GDĐT  - Chủ trì cuộc họp;

    - Cùng các cô là chuyên viên Tổ Mầm non.

2. Các đơn vị nhà trường:

    - Hiệu trưởng các trường MN, MG (công lập, ngoài công lập);

    - Nhóm trưởng các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục;

    - Chủ các cơ sở GDMN ngoài công lập.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87