Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 4/1/2022, 14:22
Lượt đọc: 427

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2021-2022, bậc học Mầm non (Nội dung 1)

Trong tháng 12/2021, bậc học Mầm non Quận 7 đã tổ chức chấm thi giáo viên giạy giỏi cấp quận năm học 2021-2022 (Nội dung 1). Tổng số giáo viên tham gia: 137 cô của 14 trường Mầm non công lập Quận 7.

Một số hình ảnh:

 

..

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163