Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 17/9/2020, 0:0
Lượt đọc: 482

Hội nghị Tổng kết chuyên môn bậc học Giáo dục Mầm non

Ngày 15/9/2020, Tổ Mầm non - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm học 2019-2020 và triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021. Địa điểm tại Trường Mầm non 19/5.

Thành phần tham dự Hội nghị:
- Thầy Ngô Xuân Đông: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
- Thầy Trần Ngọc Lợi: Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng giáo dục
- Thầy (cô) là chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc học Mầm non, bậc THCS
- Thầy (cô) là chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức, phổ cập giáo dục mầm non, công tác Chính trị tư tưởng, công tác Y tế trường học.
- Các cô là Hiệu trưởng các trường MN, MG (công lập, tư thục); nhóm trưởng các nhóm trẻ, lớp MG độc lập

Một số hình ảnh Hội nghị:

  

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163