Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 8/3/2021, 9:34
Lượt đọc: 603

Hội nghị giao ban chuyên môn cấp học Mầm non (lần 2, năm học 2020 - 2021)

Ngày 05/3/2021, Phòng GDĐT tổ chức Hội nghị giao ban chuyên môn cấp học Mầm non (lần 2)

Một số hình ảnh:

Bà Trần Tiểu Quỳnh, Phó trưởng phòng GDĐT phát biểu chỉ đạo

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163