Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 6/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 608

Hội nghị chuyên môn năm học 2019-2020, Giáo dục Mầm non.

Ngày 30/8/2019, Tại Trường Mầm non Hoa Hồng, Bậc Giáo dục Mầm non Quận 7 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyên môn năm học 2018-2019; triển khai công tác chuyên môn năm học 2019-2020. Qua đó, hướng dẫn các cơ sở GDMN trên địa bàn Quận 7 xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị trong năm học 2019-2020.

Một số hình ảnh:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Tin cùng chuyên mục

87