Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 18/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 1528

Chuyên đề "Giáo dục giới tính Era cho trẻ Mẫu giáo 3-5 tuổi.

Ngày 07/11/2019, Phòng GD&ĐT phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục tổ chức chuyên đề: "Giáo dục giới tính Era cho trẻ Mẫu giáo 3-5 tuổi". Đối tượng tham dự: CBQL, GVMN trên địa bàn Quận 7.

Thành phần tham dự:

- Bà Trần Bích Ngọc - Phó Trưởng Phòng GDĐT;

- Các cô là chuyên viên Tổ MN;

- Ban giám hiệu, chủ cơ sở, nhóm trưởng, giáo viên... các cơ sở GDMN trên địa bàn Quận 7.

 

Một số hình ảnh chuyên đề:

 

Lớp 1: Dành cho Cán bộ Phòng GDĐT, CBQL các cơ sở GDMN

Địa điểm: Trường MN Hoa Hồng

Người báo cáo:  Bà Trịnh Thị Quế Chi - Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục

 

 

 

 

Lớp  2: Dành cho đội ngũ GVMN

Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 7

Báo cáo viên: Bác Sĩ Hà Đức Minh

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87