Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 15/1/2020, 0:0
Lượt đọc: 966

Chuyên đề cấp quận: "Bồi dưỡng kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mầm non"; "Quy trình chế biến thức ăn cho trẻ của cấp dưỡng tại nhà bếp".

Nhằm củng cố lại cho đội ngũ CBQL, GV tại các cơ sở GDMN trên địa bàn Quận 7 về các kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mầm non, trong tháng 01/2020, Tổ MN Phòng GDĐT phối hợp Trường Bồi dưỡng Giáo dục tổ chức bồi dưỡng chuyên đề tại Trường MN Tân Hưng và Trường MN Tân Kiểng. Song song đó, Tổ Mầm non cũng đã tổ chức chuyên đề: "Quy trình chế biến thức ăn cho trẻ của cấp dưỡng tại nhà bếp". Đơn vị thực hiện: Trường Mầm non Hoa Hồng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CHUYÊN ĐỀ

 

1. Trường Mầm non Tân Hưng

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trường Mầm non Tân Kiềng 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chuyên đề: "Quy trình chế biến thức ăn cho trẻ của cấp dưỡng tại nhà bếp" - Trường Mầm non Hoa Hồng 

Tiếp phẩm

 

Sơ chế

Xắt thái

 

 

Chế biến 

Chia thức ăn

 

 

 

Lưu mẫu

 

Giờ ăn trưa của trẻ

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

87