Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 9/12/2019, 0:0
Lượt đọc: 1709

Chuyên đề: "Bồi dưỡng kỹ năng dạy vận động cơ bản trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non"

Nhằm củng cố lại cho đội ngũ CBQL, GV tại các cơ sở GDMN trên địa bàn Quận 7 về các kỹ năng dạy vận động cơ bản trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mầm non, tháng 12/2019, Tổ MN Phòng GDĐT tổ chức bồi dưỡng chuyên đề tại Trường MN 19/5 và Trường MN Phú Mỹ.

Đến tham dự chuyên đề:

- Bà Trần Bích Ngọc - Phó Trưởng Phòng GDĐT Quận 7;

- Các cô là chuyên viên Tổ MN Phòng GDĐT;

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giáo dục các trường MN (CL,NCL);

- Nhóm trưởng, Tổ trường CM các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục.

Một số hình ảnh chuyên đề:

1. Trường MN 19/5

Kỹ năng "Trườn qua vật cản" - Trẻ 25-36 tháng

 Kỹ năng "Bật qua vật cản cao 15-20 cm" - Lớp Lá (5-6 tuổi)

Kỹ năng "Bật liên tục vào vòng" - Lớp Lá (5-6 tuổi)

Kỹ năng "Tung bóng lên cao và bắt bóng" - Lớp Lá (5-6 tuổi)

Kỹ năng "Bật - nhảy từ trên cao xuống 40-50 cm" - Lớp Lá (5-6 tuổi)

2. Trường MN Phú Mỹ

Kỹ năng "Ném bóng vào đích" - Nhóm trẻ 25-36 tháng

Kỹ năng "Bò dích dắc qua 05 điểm" - Lớp Chồi (4-5 tuổi)

Kỹ năng "Đi trên ghế thể dục" - Lớp Chồi (4-5 tuổi)

Kỹ năng "Đi trên dây" - Lớp Lá (5-6 tuổi)

Kỹ năng "Bò bằng bàn tay và bàn chân từ 4->5 m" - Lớp Lá (5-6 tuổi)

Kỹ năng "Trườn kết hợp trèo qua ghế dài 1,5 m x 30 cm

T 

Ý kiến thảo luận của các đơn vị

 

 

 

 

 

..

 

 

 Bà Tăng Thị Minh Hạnh - Chuyên viên Phòng GDĐT rút kinh nghiệm chung qua các bài tập kỹ năng

Bà Trần Bích Ngọc - Phó Trưởng Phòng GDĐT phát biểu chỉ đạo

 

  

Tin cùng chuyên mục

87