Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 28/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 170

1. V/v hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 2. V/v đảm bảo an toàn phòng, chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG (CL, NCL) Chủ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Có 2 file đính kèm

Tin cùng chuyên mục

87