Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 31/3/2021, 9:32
Lượt đọc: 374

Về việc triển khai học Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 bậc mầm non

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo ( Công lập và ngoài công lập), nhóm trẻ, nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi công văn hướng dẫn đăng ký học bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020-2021 đối với giáo viên mầm non. ( tải file) 

Lưu ý: Đối với GV chưa đăng ký tài khoản Temis thì làm thêm danh sách bổ sung ở mẫu 2.

Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163