Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 16/3/2021, 10:5
Lượt đọc: 216

Về việc tổ chức triển khai bồi dưỡng đại trà Modul 3 cho CBQL và giáo viên tiểu học, THCS

Kính gửi Hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở ( CL&NCL) Đề nghị Hiệu trưởng triển khai thực hiện theo hướng dẫn.

Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163