Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 19/10/2021, 16:11
Lượt đọc: 259

Về việc bồi dưỡng môn tin học và công nghệ cấp tiểu học dành cho CBQL và giáo viên năm 2021

Kính gửi Hiệu trưởng trường tiểu học công lập và ngoài công lập. Đề nghị Hiệu trưởng xem công văn 1066/GDĐT-BD ngày 19/10/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 7 và các tệp đính kèm. tổ chức triển khai thực hiện.

Tác giả: BDGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163