Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 6/10/2021, 9:57
Lượt đọc: 250

Về triển khai bồi dưỡng Modul 4 CTGDPT 2018 dành cho GV-CBQL năm 2021

Kính gửi Hiệu trưởng trường tiểu học , trung học cơ sở công lập và ngoài công lập.

Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163