Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 10/3/2021, 8:13
Lượt đọc: 168

Về tổ chức thực hiện các khoản thu khác năm học 2020 - 2021 khi tổ chức đi học lại sau thời gian ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid của ngành giáo dục và đào tạo

Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, MG, TH, THCS (CL, NCL) và Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163