Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 9/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 473

Về Thống kê chất lượng đầu năm và kế hoạch công tác Bồi dưỡng năm học 2019-2020

Kính gửi Hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo , Tiểu học, THCS công lập và ngoài công lập

Trường Bồi dưỡng Giáo dục gửi mẫu Thống kê chất lượng đội ngũ ( Mới) và mẫu xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng năm học 2019-2020. Đề nghị Hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện và nộp về Trường Bồi dưỡng Giáo dục đúng hạn . Trân trọng
Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

87