Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 8/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 233

Về kế hoạch tập huấn phương pháp giảng dạy tin học theo chuẩn quốc tế.

Kính gửi: hiệu trưởng trường THCS công lập và THPT có cấp 2

Trường BDGD gửi thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM về kế hoạch tập huấn phương pháp giảng dạy tin học theo tiêu chuẩn quốc tế. Đề nghị hiệu trưởng thông báo đến giáo viên tin học của trường đăng ký học, đăng ký trực tuyến theo đường links bên dưới.

https:hcm.edu.vn/thong-bao/ve-ke-hoach-to-chuc-lop-tap-huan-phuong-phap-giang-day-tin-hoc-theo-chuan-quoc-c41000-63273.aspx 

 

Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

87