Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 3/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 172

THCS: Về triển khai chương trình "Tư duy thời đại số" năm học 2019-2020.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.

       Trường BDGD chuyển thông báo số 3483/GDĐT-TTTT của SGD&ĐT  về triển khai chương trình "Tư duy thời đại số" năm học 2019-2020. Đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS chọn 1 giáo viên thuộc môn tự nhiên điền vào danh sách đính kèm và gửi về địa chỉ Mail: luc_ nhất thanh@yahoo.com trước 10g00 sáng ngày 04/10/2019.

        Trân trọng cám ơn.

Tin cùng chuyên mục

87