Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ ba, 29/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 194

THCS: Về thời gian tập huần chương trình "Tư duy thời đại số".

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS công lập.

         Trường BDGD chuyển văn bản số 3914/GDĐT-TTTT của SGD&ĐT về thời gian tập huấn chương trình " Tư duy thời đại số " năm học 2019-2020.

         Kính mong Hiệu trưởng các trường thông báo đến giáo viên có tên trong danh sách tham dự tập huấn đầy đủ, đúng giờ.

         Trân trọng.

Tin cùng chuyên mục

87