Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 2/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 232

THCS: Về mở lớp tập huấn Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng STEM - tự động hóa đợt 10.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, THPT (có cấp 2).

      Trường BDGD chuyển thông báo của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục về tổ chức lớp tập huấn Ứng dụng Arduino xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng STEM - tự động hóa đợt 10.

      Trường BDGD đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến: Giáo viên Tin học, Công nghệ, Vật lý và giáo viên đam mê khoa học - kỹ thuật được biết để đăng ký tham dự lớp tập huấn.

       Trân trọng cám ơn.

Tin cùng chuyên mục

87