Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ năm, 31/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 167

THCS: Danh sách lớp tập huấn "Phương pháp giảng dạy Tin học theo chuẩn quốc tế"

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, THPT (có cấp 2).

           Trường BDGD chuyển công văn số 4063/GDĐT-TrH của SGD&ĐT về danh sách lớp tập huấn "Phương pháp giảng dạy Tin học theo tiêu chuẩn quốc tế". Đề nghị Hiệu trưởng các trường thông báo đến giáo viên có tên trong danh sách tham dự lớp học theo đúng ngày, giờ quy định.

          Trân trọng cám ơn.

Tin cùng chuyên mục

87