Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ hai, 16/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 380

Quyết định thành lập mạng lưới, cụm chuyên môn năm học 2019-2020

Kính gửi: - Hiệu trưởng trường Mẫu giáo, Tiểu học, THCS công lập và ngoài công lập - Phó Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7

Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

87