Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Chủ nhật, 3/11/2019, 0:0
Lượt đọc: 459

Nhắc lần 2: Về kế hoạch tham gia Hội thi giáo viên giỏi dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2019-2020

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học công lập, Tiểu học Nam Sài Gòn

Đã quá hạn nộp hồ sơ về Phòng giáo dục, Đề nghị Hiệu trưởng các trường có giáo viên tham dự khẩn trương nộp hồ sơ về Phòng Giáo dục hạn chót thứ tư 06/11/2019. Quá thời hạn trên các trường không nộp coi như không có giáo viên tham gia.
Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

87