Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 25/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 705

Nhắc lại: về việc kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Kính gửi Hiệu trưởng trường mầm non, mẫu giáo ngoài công lập.

Trường Bồi dưỡng Giáo dục thông báo: đến ngày 24/9/2019 trường BDGD mới nhận được kế hoạch BDTX của trường MN  Chú Ong Nhỏ. Đề nghị Hiệu trưởng trường mầm non ngoài công lập khẩn trương xây dựng và nộp kế hoạch về trường BDGD (PGD) hạn chót ngày 30/9/2019. Nếu các trường không nộp kế hoạch, cuối năm Phòng GD-ĐT sẽ không công nhận kết quả BDTX năm học 2019-2020 của đơn vị. Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Lợi ( ĐT:0908318750 - 02838723629)
Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

87