Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 4/9/2019, 0:0
Lượt đọc: 252

Kính gửi Hiệu trưởng các trường mầm non, Tiểu học, THCS công lập.

Trường Bồi dưỡng giáo dục chuyển giúp thông báo của Trung tâm BDCT quận 7 về nhập học lớp TCCT năm 2019. Tải file đính kèm

Tin cùng chuyên mục

87