Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ tư, 9/10/2019, 0:0
Lượt đọc: 272

Khẩn: Bồi dưỡng giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn học sinh năm học 2019-2020

Kính gửi Hiệu trưởng trường Tiểu học, Trung học cơ sở (CLvà NCL)

Tác giả: bdgd

Tin cùng chuyên mục

87