Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
Thứ sáu, 26/2/2021, 8:10
Lượt đọc: 307

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý GDPT năm 2021.

Kính gửi Hiệu trưởng trường Tiểu học, Trung học cơ sở (CL&NCL) Đề nghi Hiệu trưởng căn cứ kế hoạch của Quận xây dựng kế hoạch của trường và triển khai thực hiện.

Tác giả: BDGD

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163