Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Tiểu Học Lê Văn Támthlevantamq7https://thlevantamq7.hcm.edu.vn3388
2 Tiểu Học Đặng Thùy Trâmthdangthuytramhttps://thdangthuytram.hcm.edu.vn2437
3 Trường Tiểu học Phù Đổngthphudongq7https://thphudongq7.hcm.edu.vn2361
4 Tiểu Học Nguyễn Văn Hưởngthnguyenvanhuonghttp://thnguyenvanhuong.hcm.edu.vn/2347
5 Tiểu Học Trần Quốc Toảnthtranquoctoanq7https://thtranquoctoanq7.hcm.edu.vn2332
6 Trường Tiểu học Phú Thuậnthphuthuanq7https://thphuthuanq7.hcm.edu.vn2051
7 Trường Tiểu Học Võ Thị Sáuthvothisauq7https://thvothisauq7.hcm.edu.vn1718
8 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNHthdinhbolinhhttps://thdinhbolinh.hcm.edu.vn1390
9 Tiểu Học Kim Đồngthkimdongq7https://thkimdongq7.hcm.edu.vn1372
10 Tiểu Học Phạm Hữu Lầuthphamhuulauhttps://thphamhuulau.hcm.edu.vn1371
11 Tiểu học Tân Thuậnthtanthuanhttps://thtanthuan.hcm.edu.vn1277
12 Tiểu Học Tân Quythtanquyq7https://thtanquyq7.hcm.edu.vn1177
13 Tiểu Học Tân Hưngthtanhungq7http://thtanhungq7.hcm.edu.vn972
14 Tiểu Học Nguyễn Thị Địnhthnguyenthidinhq7https://thnguyenthidinhq7.hcm.edu.vn726
15 Tiểu Học Phú Mỹthphumyhttps://thphumy.hcm.edu.vn565
16 Trường Tiểu Học Lương Thế Vinhthluongthevinhq7https://thluongthevinhq7.hcm.edu.vn306
17 Trường Tiểu Học Lê Anh Xuânthleanhxuanq7https://thleanhxuanq7.hcm.edu.vn185
18 Trường Tiểu Học Phan Huy Thựcthphanhuythuchttps://thphanhuythuc.hcm.edu.vn48

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87