Đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; Đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy - học tập, phương pháp kiểm tra - đánh giá, coi trọng quản lý chất lượng giáo dục; Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế giáo dục; Tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật đến trường và hòa nhập vào cuộc sống
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Tân Hưngmntanhunghttps://mntanhung.hcm.edu.vn1045
2 Mầm non Phú Mỹmnphumyhttps://mnphumy.hcm.edu.vn605
3 Mấu Giáo Tân Phúmgtanphuhttps://mgtanphu.hcm.edu.vn253
4 Mầm non Khu chế xuất Tân Thuậnmnkhuchexuattanthuanhttps://mnkhuchexuattanthuan.hcm.edu.vn249
5 Mầm non Sương Maimnsuongmaiq7https://mnsuongmaiq7.hcm.edu.vn199
6 Mầm non Tân Mỹmntanmyhttps://mntanmy.hcm.edu.vn160
7 Trường Mầm non Tân Phongmntanphonghttps://mntanphong.hcm.edu.vn156
8 Mầm non 19/5 Quận 7mn19thang5q7https://mn19thang5q7.hcm.edu.vn119
9 Mầm non Hoa Hồngmnhoahongq7https://mnhoahongq7.hcm.edu.vn105
10 Mầm non Tân Quymntanquyhttps://mntanquy.hcm.edu.vn97
11 Trường Mầm non Tân Kiểngmntankienghttps://mntankieng.hcm.edu.vn97
12 Mầm non Bình Thuậnmnbinhthuanq7https://mnbinhthuanq7.hcm.edu.vn73
13 Trường Mầm non Sơn Ca Quận 7mnsoncaq7https://mnsoncaq7.hcm.edu.vn57
14 Trường Mầm non Phú Thuận Quận 7mnphuthuanhttps://mnphuthuan.hcm.edu.vn49
15 Mấu Giáo Măng Nonmgmangnonhttp://mgmangnon.hcm.edu.vn44
16 Mầm non Hoa Senmnhoasenq7https://mnhoasenq7.hcm.edu.vn22
17 Mầm non Bông Hoa Nhỏmnbonghoanhohttps://bonghoanho.com0
18 Mầm non Chú Ong Nhỏmnchuongnhohttp://babybees.vn/0
19 Mầm non Ngôi Sao Tuổi Thơmnngoisaotuoithohttp://kinderstar.edu.vn/0
20 Mầm non Việt Úcmnvietucq7https://www.vas.edu.vn/0
21 Mầm non Việt Nam Canadamnvietnamcanadahttps://cvk.edu.vn/0
22 Mầm non Con Mèo Vàngmnconmeovanghttp://yellowkitty.com.vn/0
23 Mầm non Ngôi Sao Nhỏmnngoisaonhoq7http://nsn.edu.vn/0
24 Mầm non Nam Longmnnamlonghttps://www.emasi.edu.vn/0
25 Mầm non Thành Phố Tuổi Thơthanhphotuoithoq7https://kindycity.edu.vn0
26 Mầm non Tuệ Đứctueducq7https://pathway.edu.vn/0
27 Mầm non Bầu Trời Xanhbautroixanhq7http://mamnonbautroixanh.vn/0
28 Mầm non Chú Voi Conchuvoiconq7http://jumbokiz.com/0
29 Mầm non Tuổi Thơ Kỳ Diệutuoithokydieuq7https://wonderkids.edu.vn/0
30 Mầm non Thế Giới Xanhthegioixanhq7http://mamnonthegioixanh.vn/0
31 Mầm non TTC Sài Gòn 3ttcsaigon3q7https://igckiddy.edu.vn/0
32 Mầm non Hành Tinh Xanhhanhtinhxanhq7http://mamnonhanhtinhxanh.vn/0

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87